Tek Kumanda ile Tüm Engelli otopark Yerlerine Giriş
Engelliler için Yeni Nesil Bariyer ile neler Yapılabilir !!!
Genel otopark girişlerinde engelli araçları için ayrılan otopark yerleri, AVM ler, Siteler, diğer sektör   
kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarında engelli bireylere ayrılmış otopark yerlerinin başkaları   
tarafından kullanılmasını tamamen önleyen yeni teknoloji bariyer sistemleri. 

Sadece Engellilere özel Uzaktan Kumandalı  A3 çelik bariyer sistemi sayesinde, Tüm Türkiye’de Tek kumanda ile, Tüm park yerlerine hiç bir engelle uğraşmadan uzaktan kumandası ile giriş imkanı.

Bu Bariyerleri Kurumlar ve AVM alacak ve Engelliler için yapılmış park yerlerine montaj yapacak,

Sosyal Belediyeler ise uzaktan kumandaları Engellilere dağıtacak !!!

OTOPARK YÖNETMELİĞİ VE ENGELLİ PARK YERİ 30/07/2009 
Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından   
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi :01/071993 , Resmi Gazete No : 21624  
Madde 1: Genel Hükümler - 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak 
hazırlanan bu yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı trafik sorunlarının çözümü için 
otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer 
şartlarının tesbit ve giderilme esaslarını aynı Kanunun 5 inci maddesinde tanımlanan ulaşım sistemlerini 
  ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun olarak düzenlemektir.  
Madde 2: ( Değişik madde: 02/09/1999-23804 R.G.Yön/1.md.)  
Bu Yönetmelik 27/06/1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Belediyelerde, imar planı onanmış 
yada imar planı bulunmamakla bereber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair belediye meclis veya il idare 
kararı alınan bütün yerleşmelerde uygulanır.  
Engelli DOSTU OTOPARK MİMARİSİ
Mimari Projelerde Özürlü ve Yaşlılarla İlgili Olarak Uyulması Gereken Temel Kurallar 
Otoparkların %2'lik kısmı sakat sürücülerin araçlarına ayrılacaktır. Sakat otomobili için 350 cm x 500 cm   
genişliğinde bir park yeri gerektiği kabul edilmiştir.

Engelli Otomatik Park Bariyer Sistemleri
Engelli Dostu Uzaktan Kumandalı Yeni Nesil Otopark Bariyer Sistemi
YENİ NESİL UZAKTAN KUMANDALI ÇELİK KOLLU PARK BARİYER SİSTEMLERİ
Engelli Otopark SEMASI
Halley Park Bariyeri Uzaktan Kumandalı
REMOTE_CONTROL - UZAKTAN kUMANDA
Halley Park Bariyeri Uzaktan Kumandalı
Esnek_Delinator_45cm.jpg
Esnek_Delinator_45cm.jpg
REMOTE_CONTROL - UZAKTAN kUMANDA
Esnek_Delinator_45cm.jpg
Engelli-Otoparki-Ölçüleri-Engelli-Tabelasi
Engelli-Tabelasi
Engelli-Tabelasi
Engelli-Tabelasi
Metro_Engelli__Otoparki_Parkdiregi.jpg
Engelliler Park Yeri OTOPARK DİREGİ TEK ANAHTARLA AÇILIR
Trafik_Metal-Baba-Delinator-iskele-babasi_60
Metal-Baba-Delinator-iskele-babasi-45
Halleypark.com
Halley Park Bariyeri Uzaktan Kumandalı
Esnek_Delinator_45cm.jpg
REMOTE_CONTROL - UZAKTAN kUMANDA
Esnek_Delinator_45cm.jpg
Engelli-Tabelasi
Engelli-Tabelasi
K1 Park Bariyer (Şarjlı Akü ile Çalışır)     K2 Park Bariyer (Elektrikle Çalışır)
HalleyPark TÜM PARK SORUNLARINI ÇÖZER
Copyright (C) 2010 Halley Park Ltd All Rights Reserved. www.halleypark.com  info@halleypark.com
www.halleypark.com  www.halleypark.net    www.otopark.biz    www.halleybariyer.com   www.halleybariyer.net   www.kasiskapan.com  www.kasiskapan.net   www. tekerbariyer.com  www.tekerbariyer.net   www.manuelbariyer.com   www.manuelbariyer.net   www.spikebarrier.com   www.spikebarrier.net   www.parkingbarrier.net  www.tuzakbariyer.com   www.tuzakbariyer.net   www.bolianbarrier.com   www.halleybarrier.com   www.wheelstopper.net  www.halleypark.com  www.otopark.biz  www.halleybariyer.com  www.spikebarrier.com  www.parkingbarrier.net  www.wheelstopper.net
K1 Bariyer (Akü ile Çalışır)     K2 Bariyer (Elektrik ile Çalışır)
Türkçe
English
2YIL Garanti 2 year WARRANTY
WhatsApp
Telefon-L
+90 (532) 255 85 01
e-mail-
info@halleypark.com
www.halleypark.com